Admitere clasa a IX a Liceu 2023

  • LEGISLATIA REFERITOARE LA ADMITEREA ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2023-2024
  • 1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802 /2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
  • 2. ORDINUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI nr. 5.243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 şi anexele la OME nr. 5243/2022
  • 3. ORDINUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI nr. 3.684 din 15 februarie 2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi.
  • ORDIN nr. 3.684 din 15 februarie 2023
  • ORDIN nr. 5.243 din 31 august 2022
  • ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2010
  • Broșură Admitere Liceu 2020 – Descarcă