ANUNȚ CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DOCUMENT