Liceul Tehnologic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad


LTCPM

Şcoala noastră reuneşte două filiere de tradiţie: cel al Grupului Şcolar de Gospodărirea Apelor, înfiinţat în 1962, şi cel al Grupului Şcolar Industrial de Construcţii – Montaj, înfiinţat în anul 1974.

Denumirea celor două instituţii s-a modificat pe parcursul anilor:

1964 – 1965

Şcoala tehnică de hidrotehnică şi meteorologie

1976 – 1994

Liceul Industrial Nr. 8

1994 – 1997

Grup Şcolar Industrial de Gospodărire a Apelor

1974 – 1976

Liceul de Construcţii nr. 2 Arad

1976 – 1996

Liceul Industrial Nr. 7 Arad

1996 – 1997

Grup Şcolar Industrial Construcţii Montaj

În anul 1996, clasele cu profil tehnic, meseria tehnician lucrări publice şi construcţii de la fostul Liceu Industrial Nr. 6 s-au alăturat liceului Grup Şcolar Industrial de Construcţii  Montaj.

Un moment important în evoluţia şcolii îl constituie fuziunea dintre Grupul Şcolar Industrial de Construcţii – Montaj şi Grupul Şcolar de Gospodărirea Apelor, în anul 1997. În anul imediat următor, se adaugă două clase de la Liceul Industrial „Tudor Vladimirescu”. În anul 2010, prin reorganizarea reţelei şcolare în judeţul Arad, s-a realizat unificarea dintre Şcoala generală nr. 6 şi Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului.         

Din 2000 și până în septembrie 2018 ne-am numit Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad.
Din septembrie 2019 funcţionăm sub această denumirea de Liceu Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad, îndeplinind criteriile impuse de Ministerul Educaţiei evaluate de Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.

Liceu Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad are sediul pe strada Ioan Fluieraş nr. 10/C şi respectiv strada Haţeg nr. 3, în zone periferice ale oraşului, fără deschidere la arterele principale. Amplasarea şcolii constituie un punct slab. Acest dezavantaj este în parte suplinit de oferta educaţională, de o bună gestionare a resurselor materiale şi umane şi un management de calitate, care exploatează potenţialul de care dispune şcoala.

Finanţarea şcolii este efectuată în parte de către Consiliul Local Arad, respectiv bugetul de stat. Veniturile extrabugetare provin din efectuarea de lucrări cu ajutorul elevilor, în cadrul orelor de practică, în atelierele şcolii şi din lucrări executate pentru terţe unităţi sau persoane fizice, din închirieri, sponsorizări şi donaţii. Capacitatea de atragere a fondurilor extrabugetare, existenţa surselor alternative de finanţare reprezintă un punct forte al unităţii noastre şcolare. În ceea ce priveşte curriculumul, acesta se adaptează cerinţelor naţionale şi locale.

Existenţa cabinetului de Consiliere Şcolară şi a unui climat educaţional pozitiv, asigură integrarea elevilor cu nevoi speciale. În eforturile de a moderniza sistemul de învăţământ şi de a dezvolta baza materială, şcoala noastră are parteneri atât interni – agenţi economici, instituţii de învăţământ superior, autorităţi locale, cât şi internaţionali prin programele derulate din anul 2000 şi până în prezent

Pe parcursul anilor, Liceu Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad a oferit elevilor calificări care considerăm că au corespuns atât cerinţelor elevilor cât şi cerinţelor pieţei muncii. Din anul 2010 oferta educațională cuprinde şi învăţământul primar şi gimnazial prin unificarea cu Şcoala generală nr. 6, ca urmare a reorganizării reţelei şcolare în judeţul Arad.