Misiune.

Logo LTCPM

Şcoala noastră armonizează interesele comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor şi comunităţii locale, urmărind finalităţile propuse prin standardele educaţionale specifice fiecărei calificări. Ne implicăm în procesul de dezvoltare europeană a societăţii româneşti, oferind un proces instructiv – educativ de calitate, şanse egale pentru toţi elevii într-o şcoală cu atmosferă de înaltă ţinută spirituală şi morală, în colaborare cu toţi partenerii noştri sociali.

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii, vizează următoarele aspecte:

Dezvoltarea individuală a elevului

        Pornind de la principiul că şcoala este ofertant de educaţie pentru elevi, proiectele şcolare vor viza cu precădere o ofertă care să ţină seama de nevoile de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională ale acestora. Astfel, se urmăreşte ca absolventul școlii noastre să fie capabil de a susţine competiţia profesională şi socială ce derivă din statutul de viitor cetăţean european, să aibă o personalitate dezvoltată armonios, abilităţi şi aptitudini care să-i asigure succesul în devenirea individuală.

 Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ

            Mediul stimulativ este generat de o bază materială bună, de accesul la concursurile pentru obţinerea diferitelor burse, oferite fie de statul român, fie granturi oferite de Uniunea Europeană. Prin accentul care trebuie pus pe munca în echipă, pe formarea unor deprinderi de teambuilding, prin cultivarea unor valori culturale precum toleranţa, adaptabilitatea şi creativitatea, pluralismul, parteneriatul şi coevoluţia, discriminarea pozitivă a diferenţei, considerăm că se va crea un climat optim de muncă şi de învăţare.

 Garantarea pregătirii specializate la liceu

           Corpul profesoral, bine pregătit profesional şi relativ stabil, asigură pregătirea de cultură generală și profesională de calitate a elevilor. Prin programele naţionale şi internaţionale la care participă, liceul asigură şansa ca pregătirea elevilor să se finalizeze cu atestate şi diplome de calificare recunoscute pe plan naţional (construcții și protecția mediului) şi internaţional (europass mobility, pentru aceleași domenii).

  Asigurarea securităţii în şcoală şi în perimetrul acesteia

       Prin măsurile adoptate în parteneriat cu Jandarmeria şi Poliţia locală, cu sprijinul Primăriei, elevilor le este asigurată securitatea în şcoală şi în imediata vecinătate a acesteia.