ANUNȚ CONCURS PAZNIC

DENUMIREA POSTULUI: PAZNIC

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

DURATA TIMPULUI DE LUCRU:în ture, 40 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DOCUMENT