Erasmus+

Proiectul 2021-1-RO01-KA121-VET- 000021323 în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării , coordonator proiect , director adjunct, prof. Claudia Maria Groza.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 15 luni, între 01/09/2021 și 30/11/2022 , mobilitatea realizându-se in Granada, Spania. La mobilitate vor participa un număr de 16 elevi din clasele a XII-a , profilele Tehnician ecolog si protecția calității mediului si Tehnician desenator pentru construcții și instalații publice împreună cu 2 profesori însoțitori si 6 cadre didactice de la Aria curriculara Tehnologii.https://ltcpmarad.ro/wp-content/uploads/2022/01/prezentare.pdf