Înscriere în învățământul primar 2023

Procedură – Repartizarea elevilor la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2023-2024 după finalizarea procesului de înscriere

1. Descrierea unității

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

CICLUL GIMNAZIAL, STR. HAȚEG, NR.3

Clasa pregătitoare – 2 clase

03 – 18 mai 2023

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a
documentelor necesare în copie simplă;
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar:

19 mai – 22 mai 2023: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

23 mai – 29 mai  2023: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

30 mai 2023: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

31 mai 2022: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar:

05 iunie 2023: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

06 – 12 iunie 2023: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

13 iunie  – 14 iunie 2023: Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Completarea cererilor-tip de înscriere se pot face la secretariatul școlii ( str. Hațeg, Nr.3) de

Luni – Joi între orele 08:00 – 18:00

Vineri08:00 – 17:00

 • Actele necesare pentru înscriere

  • Cerere-tip de înscriere  
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

NOU! Document situația de amânare a înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2022-2023  Descarcă

Criterii specifice de departajare: (vezi criteriile)

 • Existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi are locul de muncă în apropierea şcolii (în zona de circumscripție).
 • Existenţa unui document care dovedeşte că bunicii locuiesc în zona de circumscripție.

Clasele pregătitoare vor fi preluate de:

 • Prof.ROMAN FLORINA
 • Prof. NEAG ȘTEFANIA

Programul școală după școală

Şcoala noastră oferă un program de tipul „Școala după şcoală” pentru a veni în sprijinul părinţilor ale căror slujbe se prelungesc cu mult peste programul de şcoală al copilului, iar posibilităţile de a avea grijă ca acesta să-şi petreacă timpul liber într-un mod adecvat vârstei lui şi de a-l supraveghea la efectuarea temelor sunt limitate

Programul se derulează în incinta şcolii, sub îndrumarea şi supravegherea învăţătoarelor. Astfel, după terminarea cursurilor, elevii vor lua masa, iar apoi se vor desfăşura activităţi:

 • de tip recreativ
 • de supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
 • de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj, prin activităţi remediale;
 • de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
 • de încurajare a lecturii independente; de autocunoaştere, intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială.

Există posibilitatea servirii mesei de prânz prin serviciul de catering oferit de cantina şcolii noastre.

Facilități de care pot beneficia elevii:

 • Cursuri exclusiv de dimineaţă
 • Program Școală după Școală
 • Sală pentru servirea mesei prin serviciul de catering de la cantina școlii
 • Clasă cu program intensiv de limba engleză la ciclul gimnazial
 • Parteneriate
 • Activităţi extracuricculare
 • Proiecte naţionale şi internaţionale

2. Circumscripția școlară (vezi document)

Delimitarea circumscripţiei şcolii noastre este dată de străzile care constituie conturul zonei astfel:

Str. Dragoş Vodă – str. Lăcrimioarelor – str. Dâmboviţei – str. Petru Maior – str. Bucureşti – Linia de cale ferată Arad-Pecica – Calea Aurel Vlaicu – Str. Oborului – Strada Libertăţii

 Străzile din interiorul acestei zone care aparţin şcolii noastre sunt:

 • Constantin Brâncuşi – până la Oborului
 • Libertăţii – de la Lăcrămioarelor până la Oborului
 • Mălin – de la Lăcrămioarelor până la Libertăţii
 • Ghioceilor – până la Petru Maior
 • Tiberiu Brediceanu
 • Craiovei
 • Lupeni
 • Nufăr
 • Orăştie
 • Slănic
 • Haţeg
 • Aleea Predeal
 • Aleea Fluturilor
 • Sever Bocu
 • Slatinei
 • Gheorghe Groza
 • Ţebei
 • Dragoş Vodă
 • Traian Grozăvescu – de la Lăcrămioarelor până la Sever Bocu
 • Dâmboviţei – de la A.Vlaicu până la Lăcrămioarelor
 • Bucureşti – de la Petru Maior până la Sever Bocu
 • Obor – de la Lăcrămioarelor până la Aurel Vlaicu
 • Aurel Vlaicu – de la Barieră până la Oborului (Biserica Catolică)

3. Metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 – Descarcă

4. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 – Descarcă

5. Procedura de repartizare a copiilor înscriși pentru clasa pregătitoare – Descarcă

6. Informații pentru părinți

7. Criterii specifice de departajare