Înscriere în învățământul primar 2024

Procedură – Repartizarea elevilor la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024-2025 după finalizarea procesului de înscriere

1. Descrierea unității

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

CICLUL GIMNAZIAL, STR. HAȚEG, NR.3

Clasa pregătitoare – 2 clase
Completarea cererilor-tip de înscriere se pot face la secretariatul școlii ( str. Hațeg, Nr.3) de

Luni – Joi între orele 08:00 – 18:00

Vineri08:00 – 17:00

 • Cerere tip de înscriere (ME)
 • Certificat de naștere – în original și copie
 • Carte de identitate părinți (mama, tata) – original și copie
 • Dovadă evaluare psihosomatică pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 1 septembrie 2024 (recomandare eliberată de unitatea de învățământ frecventată, conform Anexei 1 din metodologie sau dovada evaluării dezvoltării copiilor eliberată de centrele judeţene de resurse și asistenţă educaţională (CJRAE) doar pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate în perioada specificată în calendar)
 • Documente justificative pentru criteriile specifice:
 • Pentru criteriul 1 – adeverință de la locul de muncă a părintele.
 • Pentru criteriul 2 – CI bunici/tutore legal
 • Adeverință cu vaccinurile eliberată de medicul de familie – în original

Criterii specifice de departajare: (vezi criteriile)

 • Existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi are locul de muncă în apropierea şcolii (în zona de circumscripție).
 • Existenţa unui document care dovedeşte că bunicii locuiesc în zona de circumscripție.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Perioada: 28 martie – 10 aprilie 2024Descarcă

PRECIZĂRI privind completarea online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă

Clasele pregătitoare vor fi preluate de:

 • Prof.ROMAN VALERIA
 • Prof.TĂMAȘ TEODORA

21 iunie 2024: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Programul școală după școală

Şcoala noastră oferă un program de tipul „Școala după şcoală” pentru a veni în sprijinul părinţilor ale căror slujbe se prelungesc cu mult peste programul de şcoală al copilului, iar posibilităţile de a avea grijă ca acesta să-şi petreacă timpul liber într-un mod adecvat vârstei lui şi de a-l supraveghea la efectuarea temelor sunt limitate

Programul se derulează în incinta şcolii, sub îndrumarea şi supravegherea învăţătoarelor. Astfel, după terminarea cursurilor, elevii vor lua masa, iar apoi se vor desfăşura activităţi:

 • de tip recreativ
 • de supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
 • de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj, prin activităţi remediale;
 • de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
 • de încurajare a lecturii independente; de autocunoaştere, intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială.

Există posibilitatea servirii mesei de prânz prin serviciul de catering oferit de cantina şcolii noastre.

Facilități de care pot beneficia elevii:

 • Cursuri exclusiv de dimineaţă
 • Program Școală după Școală
 • Sală pentru servirea mesei prin serviciul de catering de la cantina școlii
 • Clasă cu program intensiv de limba engleză la ciclul gimnazial
 • Parteneriate
 • Activităţi extracuricculare
 • Proiecte educaționale

2. Circumscripția școlară (vezi document)

Delimitarea circumscripţiei şcolii noastre este dată de străzile care constituie conturul zonei astfel:

Str. Dragoş Vodă – str. Lăcrimioarelor – str. Dâmboviţei – str. Petru Maior – str. Bucureşti – Linia de cale ferată Arad-Pecica – Calea Aurel Vlaicu – Str. Oborului – Strada Libertăţii

 Străzile din interiorul acestei zone care aparţin şcolii noastre sunt:

 • Constantin Brâncuşi – până la Oborului
 • Libertăţii – de la Lăcrămioarelor până la Oborului
 • Mălin – de la Lăcrămioarelor până la Libertăţii
 • Ghioceilor – până la Petru Maior
 • Tiberiu Brediceanu
 • Craiovei
 • Lupeni
 • Nufăr
 • Orăştie
 • Slănic
 • Haţeg
 • Aleea Predeal
 • Aleea Fluturilor
 • Sever Bocu
 • Slatinei
 • Gheorghe Groza
 • Ţebei
 • Dragoş Vodă
 • Traian Grozăvescu – de la Lăcrămioarelor până la Sever Bocu
 • Dâmboviţei – de la A.Vlaicu până la Lăcrămioarelor
 • Bucureşti – de la Petru Maior până la Sever Bocu
 • Obor – de la Lăcrămioarelor până la Aurel Vlaicu
 • Aurel Vlaicu – de la Barieră până la Oborului (Biserica Catolică)

3. Metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 – Descarcă

4. Procedura de repartizare a copiilor înscriși pentru clasa pregătitoare – Descarcă

5. Informații pentru părinți

6. Criterii specifice de departajare

7.  Situația amânării înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 -. cerere

8. CERERE-TIP_CLSPRG_ETAPA_I_2024