OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2024 – 2025

Ofertă curriculară

Învățământ liceal:

 • filiera tehnologică
  • ZI
  • SERAL
 • domenii:
  • Construcții, instalații și lucrări publice
  • Protecția Mediului
 • calificări:
  • Tehnician instalator pentru construcţii şi instalaţii
  • Tehnician pentru construcții și lucrări publice
  • Tehnician hidro-meteorolog
  • Tehnician ecolog și protecția calității mediului
  • Tehnician chimist de laborator

Învățământ postliceal:

 • domenii:
  • Construcții, instalații și lucrări publice
  • Protecția Mediului
 • calificări:
  • Tehnician devize și măsurători în construcții
  • Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

Ofertă extracurriculară

Programul ” Școală după școală”

Programul ROSE (Pregătire suplimentară pentru disciplinele de bacalaureat)

Programul POCU ( Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad)

Proiecte ERASMUS

Activități sportive

Activități culturale

Servicii de internat

Servicii de cantină

Galerie