CEAC

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități (CEAC)

 Comisia  de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ cu următoarea componență:

prof. Audi FlorentinaResponsabil Comisie CEAC
prof. Chiș  Ancamembru
prof. Cotuna Laviniamembru
prof. Baltă Mirelamembru
prof. Bacalu Rus DenisaReprezentant din partea minorităților
inf. Miron AlinaReprezentant din partea sindicatului
Cătană OanaReprezentant al Consiliului Local
Mărcuț CodruțaReprezentant al Consiliul Părinților
Lucaci Ioan Andreiclasa a X –a D – Reprezentant al Consiliului Elevilor
  • Documentele de referință se regăsesc pe pagina web ARACIP – www.aracip.edu.ro 
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75
  • Hotărârea de Guvern nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea standardelor de funcționare provizorie a unității de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar.
  • Hotărârea de Guvern nr. 22/25.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație.
  • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației
  • Standardele de refrință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.
  • Ghidul general – Calitate în Școala din România prin standarde și standarde de referințe.
  • RAEI revizuit 2012
  • „Manual de evaluare internă” elaborat în cadrul Proiectului Strategic ” Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calității” ID 55668