Proiect POCU

,,Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice ARAD”

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învăţământul secundar şi terţiar non – universitar (ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5), respectiv a 181 de elevi de la 4 licee tehnologice din municipiul Arad, pentru facilitarea tranziţiei acestora de la scoală la viaţa activă şi îmbunătăţirea condiţiilor de inserţie pe piaţa muncii, consiliere şi orientare profesională, prin activităţi suport pentru ocupare, şi prin organizarea de stagii de practică la agenţi economici din domeniul în care aceştia se pregătesc, pe o perioada de 24 de luni.

Afişul Proiectului ,,Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice ARAD”DOCUMENT
Prezentare beneficii Proiect ,,Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice ARAD”DOCUMENT
Agenda Campaniei de informare a elevilorDOCUMENT