Proiect ROSE

VREAU, POT, REUȘESC!

Titlul proiectului: VREAU, POT, REUȘESC!

Categoria grant: Mediu

Valoarea totală a finanțării solicitate: 451290 lei

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevi din clasele IX – XII, în fiecare an de proiect, astfel:

 • Anul I:
  • 15 elevi clasa a IX-a
  • 15 elevi clasa a X-a
  • 20 elevi clasa a XI-a
  • 20 elevi clasa a XII-a
 • Anul II:
  • 15 elevi clasa a IX-a
  • 15 elevi clasa a X-a
  • 20 elevi clasa a XI-a
  • 20 elevi clasa a XII-a
 • Anul III:
  • 30 elevi clasa a XI-a
  • 30 elevi clasa a XII-a
 • Anul IV:
  • 30 elevi clasa a XI-a
  • 30 elevi clasa a XII-a
 • Anul V:
  • 46 elevi clasa a XII-a
 • Anul VI:
  • 50 elevi clasa a XII-a

Elevii selectați pentru a participa la  toate activitățile proiectului prezintă următoarele caracteristici: sunt elevi cu rezultate slabe și mediocre la învățătură, elevi cu absenteism ridicat, elevi cu situație financiară precară, elevi navetiști din localitățile învecinate, elevi cu părinți plecați în străinatate și care sunt în grija unor rude, elevi cu părinți divorțați sau decedați, atâtfete cât și băieți.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: elevii din școală care nu au fost grup țintă, cadrele didactice, părinții, reprezentanți ai comunității și autorității locale, agenți economici.

Obiectivul general:

OG. Îmbunătăţirea competenţelor cognitive şi non-cognitive ale elevilor din ciclul liceal în scopul promovării examenului de bacalaureat şi al tranziţiei spre învăţământul terţiar şi spre piaţa muncii

Obiectivul general al proiectului se corelează cu țintele strategice din PAS și vizează îmbunătățirea competențelor elevilor din grupul țintă la disciplinele incluse în examenul de bacalaureat prin includerea unor ore de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăți și au rezultate școlare slabe. De asemenea, elevii din grupul țintă vor avea ocazia de a primi sprijin și suport în ceea ce privește orientarea în carieră din partea unor persoane cu experiență, de a-și dezvolta capacitatea de autocunoaștere și dezvoltare personală și nu în ultimul rând vor avea ocazia de a-și valorifica propriile talente și înclinații prin activități cu caracter nonformal.

Ținta strategică:

Reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat

Obiectivele specifice:

OS1. Îmbunătățirea rezultatelor școlare la disciplinele de bacalaureat a 40 de elevi  din grupul țintă pe an, până la finalizarea proiectului, prin schimbarea atitudinii elevilor față de participarea la examenul de bacalaureat, prin  îmbunătățirea rezultatelor elevilor la învățătura şi creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat (activitățiile I.1, I.2, II.1, II.2);

OS2.  Dezvoltarea competențelor profesionale specifice domeniilor construcții și protecția mediului ale tuturor elevilor din grupul tintă, în contextnonformal, în vederea pregătirii elevilor pentru viața adultă și profesională, pe parcursul proiectului (activitățiile I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5);

OS3. Îmbunătăţireacompetenţelorcheie, digitale și lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăa celor40 de elevi din grupul țintă, în vederea creşterii ratei de participare la examenul de bacalaureat, până la finalizarea proiectului (activitățiile I.1, I.2, II.1, II.2, II.3).