Cercul ProNatura

logo cercul pronatura

Obiective:

  • Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă și realizarea educației ecologice a elevilor
  • Cultivarea sentimentului de dragoste și respect față de natură și dorința de a o proteja
  • Formarea unei atitudini critice față de orice fenomen de poluare
  • Sensibilizarea opiniei publice față de problemele de mediu